ceturtdiena, 2016. gada 30. jūnijs

Savs laiks piedzimt, savs laiks mirt, savs laiks dēstīt, un savs laiks dēstīto atkal izraut; [...] savs laiks ko noplēst, un savs laiks ko uzcelt. Savs laiks raudāt, un savs laiks smieties; [...] Savs laiks akmeņus mest, un savs laiks tos salasīt; savs laiks apkampties, un savs laiks, kad šķirties. (Sal.mac.3:2-5) 
Pateicos, ka bijāt kopā ar mani. Ir pienācis laiks doties tālāk :)

trešdiena, 2016. gada 29. jūnijs

Redzi, Es tavā priekšā esmu devis atvērtas durvis, ko neviens nevar aizslēgt... (Atkl.3:8) 
Dievs rūpējas, lai katram kristietim būtu atvērtas iespēju durvis. Ja kādas durvis veras ciet, tas ir tikai tāpēc, ka kādas citas atveras.

otrdiena, 2016. gada 28. jūnijs

Tāpēc mēs arvien turam drošu prātu un zinām [...] mēs dzīvojam ticībā, ne skatīšanā (2.Kor.5:6-7) 
Atceries kas tu esi. Tu esat Visvarenā Dieva bērns. Dzīvo ar šo patiesību.

pirmdiena, 2016. gada 27. jūnijs

Bet visas žēlastības Dievs, kas jūs Kristū ir aicinājis Savā mūžīgajā godībā, Tas jūs pēc īsām ciešanām pats sagatavos, stiprinās, spēcinās, darīs pastāvīgus. (1.Pēt.5:10) 
Tavs potenciāls ir Dieva visu iespēju summa tavā dzīvē.

svētdiena, 2016. gada 26. jūnijs

Arī jums tagad ir skumjas. Bet Es jūs atkal redzēšu; tad jūsu sirds priecāsies, un neviens šo prieku jums neatņems. (Jāņa 16:22) 
Dievs nekad nav teicis, ka ceļojums būs viegls, taču Viņš teica, ka mērķis ir tā vērts.

sestdiena, 2016. gada 25. jūnijs

Es gaidu uz To Kungu, mana dvēsele gaida, es paļaujos uz Viņa vārdu. (Ps.130:5) 
Ja Dievs ir tavs partneris, plāno savus plānus patiesi LIELUS!

piektdiena, 2016. gada 24. jūnijs

Šī ir tā diena, ko Tas Kungs devis: priecāsimies un līksmosimies šinī dienā! (Ps.118:24) 
Dievs ir visvairāk pagodināts tad, kad mēs pilnīgi uzticamies Viņam.

ceturtdiena, 2016. gada 23. jūnijs

Tiešām, Dievs ir mana pestīšana, es esmu paļāvības pilns un nebīstos, jo Dievs Tas Kungs ir mans stiprums un mana slavas dziesma; Viņš bija priekš manis pestīšana! (Jes.12:2) 
Cīnies pret bailēm ar paļāvību un, tā kā Dievs dod spēku pēc pieprasījuma, prieks ir tepat aiz stūra.

trešdiena, 2016. gada 22. jūnijs

Izbaiļu brīžos es paļaujos uz Tevi! Uz Dievu, kura vārdu es slavēju, uz Dievu es paļaujos un nebīstos nenieka, jo ko gan cilvēki man var darīt? (Ps.56:4) 
Kad visi tavi draugi tevi ir pievīluši, kad nevienam nevar uzticēties – ir Viens, kurš nekad nenodos tavu draudzību.

otrdiena, 2016. gada 21. jūnijs

...kas paļaujas uz To Kungu, tie dabū jaunu spēku, tā ka viņiem aug jaunas spārnu vēdas kā ērgļiem, ka viņi skrien un nepiekūst, ka viņi iet un nenogurst. (Jes.40:31) 
Mēs varam nogurt, sajusties apnikuši; mēs varam paklupt un krist... tomēr, ja uzticēsimies Dieva spēkam, tas ļaus atkal 'pacelties spērnos'

pirmdiena, 2016. gada 20. jūnijs

Tas Kungs, tavs Dievs, tevi svētīs visā tavā darbā un visās lietās, kur tu savu roku pieliksi... (5.Moz.15:10)
Staigā Dieva ieteiktos ceļos, uzticies Viņa svētībām – un piedzīvo kā tas darbojas!

svētdiena, 2016. gada 19. jūnijs

Visu savu zūdīšanos metiet uz Viņu, jo Viņš gādā par jums. (1.Pēt.5:7) 
Katram nākas piedzīvot nemiera pilnus brīžus... pat vājuma brīžus. Atceries! Dievs ir gatavs Tevi iznest tam visam cauri.

sestdiena, 2016. gada 18. jūnijs

Jo vēl mazs brīdis, un Tas, kam jānāk, nāks un nekavēsies. Bet Mans taisnais no ticības dzīvos... (Ebr.10:37-38) 
Pasaule nav kā aisbergs, bet ir kā kuģis - Kāds visu kontrolē.

piektdiena, 2016. gada 17. jūnijs

Neatmetiet tāpēc savu cerības drosmi, tai ir liela alga! Jo jums vajag pacietības, lai, Dieva prātu darījuši, iemantotu apsolījumu. (Ebr.10:35-36) 
Nav taču pamata krist mazdūšībā. Uzvara ir rokas stiepiena attālumā. Pieķeries tam...

ceturtdiena, 2016. gada 16. jūnijs

Redzi, abu Savu roku plaukstās Es tevi esmu iezīmējis... (Jes.49:16) 
Nav iespējams, ka Dievs kādu dienu Tevi aizmirstu. Tu esi 'iegravēts' Viņa rokās... Uzticies tam!

trešdiena, 2016. gada 15. jūnijs

Es nodošu tev tumsā paglabātās mantas un paslēptos dārgumus, lai tu atzīsti, ka Es esmu Tas Kungs, Israēla Dievs, kas tevi saucis tavā vārdā. (Jes.45:3) 
Pat dzīves tumšākajos brīžos - ir atziņas, kuras mums ir jāiemācās... un dārgumi, kuri jāatrod.

otrdiena, 2016. gada 14. jūnijs

Vai var māte aizmirst savu zīdaini un neapžēloties par savu miesīgu bērnu? Un, ja pat māte to aizmirstu, Es tevi neaizmirsīšu. (Jes.49:15) 
Dieva mīlestība un līdzjūtība pret Tevi ir dedzīgākas jūtas salīdzinot ar to, ko izjūt māte raugoties uz savu bērnu.

pirmdiena, 2016. gada 13. jūnijs

Jo Dievs nav netaisns, ka aizmirstu jūsu darbu un mīlestību, ko esat parādījuši Viņa Vārdā ar to, ka esat kalpojuši svētajiem un vēl kalpojat. (Ebr.6:10)
Dievs nav neko nevienam parādā! Patiesībā, Viņš piedāvā izlīgumu...

svētdiena, 2016. gada 12. jūnijs

... esi stiprs un drošs, nebīsties un nebaiļojies! Jo Tas Kungs, tavs Dievs, ir visur ar tevi, kurp vien tu iesi. (Joz.1:9) 
Ja Tu lūgsi pēc viņa klātbūtnes, Dievs ir gatavs būt par Tavu kompanjonu, lai arī kurp Tu iesi... vienmēr.

sestdiena, 2016. gada 11. jūnijs

Tu esi mans patvērums, Tu mani sargāsi briesmās, Tu liksi atskanēt ap mani pestīšanas gavilēm. (Ps.32:7)
Dievs ir vienmēr gatavs mūs aizsargāt pret jebko...

piektdiena, 2016. gada 10. jūnijs

Es jums griezīšu par labu visus tos gadus, kuros jūsu ražu postīja siseņi... (Joēla 2:25) 
Laika ritējums ir kaut kas tāds, ko mēs cilvēki nevaram ietekmēt. Tomēr Dievs (kurš taču kontrolē visu) vienmēr atrod kādu iespēju, ja mēs griežamies pie Viņa.

ceturtdiena, 2016. gada 9. jūnijs

... satveriet ticības vairogu, ar ko jūs varēsit dzēst visas ļaunā ugunīgās bultas. (Efez.6:16) 
Vissvarīgākais - Tev ir vajadzīgs vairogs! Šis vairogs ir necauršaujams, jo ir izgatavots debesīs.

trešdiena, 2016. gada 8. jūnijs

Jo, kad jūs cilvēkiem viņu noziegumus piedosit, tad jums jūsu Debesu Tēvs arīdzan piedos. (Mat.6:14) 
Ir tilts uz Dieva Valstību, kas katram no mums ir jāšķērso. Šo tiltu sauc par piedošanu. Piedošana tiek saņemta no Dieva... un ir jānodod tālāk citiem!

otrdiena, 2016. gada 7. jūnijs

Un Dieva miers, kas ir augstāks par visu saprašanu, pasargās jūsu sirdis un jūsu domas Kristū Jēzū. (Filip.4:7) 
Pat dzīves vētrās Tu vari stāvēt Patiesības Saules staru apstarots.

pirmdiena, 2016. gada 6. jūnijs

Un redzi, Es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam. (Mat.28:20) 
Mūsu mūžīgā Drauga vienmēr-klātesamības sabiedrība! Kas var būt labāks par to?

svētdiena, 2016. gada 5. jūnijs

... Dievam nekas nav neiespējams. (Lūk.1:37) 
Kopā ar Dievu nav tāda jēdziena kā 'neiespējamā misija.' Kad Viņš Tev uztic kādu uzdevumu, Viņš jau ir parūpējies, lai Tev tas izdotos.

sestdiena, 2016. gada 4. jūnijs

Kam stipra ticība, tam Tu dod mieru, tiešām mieru, jo viņš paļaujas uz Tevi! Paļaujieties uz To Kungu vienumēr, jo Dievs Tas Kungs jums ir mūžīga klints! (Jes.26:3-4) 
Dievs vēlas, lai mēs būtu laimīgi. To mums nekad nevajadzētu aizmirst...

piektdiena, 2016. gada 3. jūnijs

Viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ un mūsu grēku dēļ satriekts. Mūsu sods bija uzlikts viņam mums par atpestīšanu, ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti. (Jes.53:5) 
Ir maz cilvēku, kuri patiesi aizdomājas kādas ciešanas grēks izraisīja Dievam. Mūsu pasaule ir kā milzīga skatuve tādam postam, ko mūsu prāts nespēj līdz galam aptvert. Šāda nasta mums būtu pārāk nepanesama. Bet Dievs to visu redz un jūt...

ceturtdiena, 2016. gada 2. jūnijs

Pēc tam es redzēju, un raugi: liels pulks, ko saskaitīt neviens nevarēja, no visām tautām, no ciltīm, tautībām un valodām stāvēja goda krēsla priekšā un Jēra priekšā ... un sauca skaņā balsī: "Pestīšana pieder mūsu Dievam, kas sēd goda krēslā, un Jēram." (Atkl.7:9-10) 
Vai ir iespējama pilnīga uzvara? Jā!

trešdiena, 2016. gada 1. jūnijs

Un mēs zinām, ka tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu, tāpēc ka tie pēc Viņa mūžīgā nodoma ir aicināti. (Rom.8:28) 
Mums ir tāds Tēvs, kurš ir Valdnieks pār visu. Un tāpēc, pat ļaunums, pirms var nokļūt līdz mums, iet caur Viņa 'mīlestības un gudrības sietu' un tad patiesībā darbojas mums par labu...

otrdiena, 2016. gada 31. maijs

Nāciet šurp pie Manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi, Es jūs gribu atvieglināt. Ņemiet uz sevi Manu jūgu, mācaities no Manis, jo Es esmu lēnprātīgs un no sirds pazemīgs; tad jūs atradīsit atvieglojumu savām dvēselēm. (Mat.11:28-29) 
Mēs varam Dievam tuvoties kā bērni, jo Viņš mums saka, ka ir mūsu Tēvs. Mēs varam savas nastas uzticēt Viņam, jo Viņš mums saka, ka ir mūsu Draugs.

pirmdiena, 2016. gada 30. maijs

Jo Tas Kungs ir laipnīgs, Viņa žēlastība paliek mūžīgi, un Viņa patiesība pastāv uz radu radiem. (Ps.100:5)
Tavai dzīvei ir jāstāv uz droša pamata, un nevis uz plūstošām smiltīm. Šis pamats ir pilnīga un absolūta paļaušanās uz Dievu.

svētdiena, 2016. gada 29. maijs

Atzīstiet, ka Tas Kungs ir Dievs, Viņš mūs ir darījis - un ne mēs paši - par Savu tautu un par Savas ganības avīm. (Ps.100:3) 
Ņemot vērā kādam Dievam mēs piederam - mēs varam būt droši un pārliecināti, neskatoties uz grūtībām, kuras piedzīvojam.

sestdiena, 2016. gada 28. maijs

Cilvēka Dēls ir nācis meklēt un glābt pazudušo... (Lūk.19:10)
Ja reizēm šķiet, ka esi nemīlēts un pazudis, tad tomēr pārāk neuztraucies - Viņš nāca tieši pazudušo dēļ...

piektdiena, 2016. gada 27. maijs

Tādēļ arī Viņš var uz visiem laikiem izglābt tos, kas caur Viņu nāk pie Dieva, vienmēr dzīvs būdams, lai tos aizstāvētu. (Ebr.7:25) 
Jebkurš, jebkādā vietā un jebkurā laikā var nākt pie Jēzus... un vienmēr tiks pieņemts.

ceturtdiena, 2016. gada 26. maijs

Es griezīšu par labu viņu atkrišanu, Es viņus labprāt mīlēšu, jo Manas dusmas pret viņiem izzudīs. (Hoz.14:5) 
Katram pazudušajam dēlam vai meitai ir ceļš atpakaļ uz mājām... lai arī cik ļoti paklīduši viņuprāt viņi ir.

trešdiena, 2016. gada 25. maijs

...pazemīgie priecāsies Tā Kunga priekšā, un nabagie un niecīgie cilvēku starpā gavilēs par Israēla Svēto. (Jes.29:19) 
Augstprātīgais ir neciešams un viņa sasniegumi (ja tādi ir) būs īslaicīgi. Tikai pazemīgie piedzīvos īstu un patiesu apmierinājumu.

otrdiena, 2016. gada 24. maijs

Es esmu augšāmcelšanās un dzīvība; kas Man tic, dzīvos, arī ja tas mirs, un ikviens, kas dzīvo un tic Man, nemirs nemūžam! (Jāņa 11:25-26) 
Brīžos, kad jāpiedzīvo nāves draudi, svarīgi ir atcerēties, ka Jēzus ne tikai ir augšāmcēlies, bet Viņš IR augšāmcelšanās un dzīvība. Viņš ir personiska garantija, ka tie, kas mirst uzticoties Viņam, patiesībā dzīvos mūžīgi.

pirmdiena, 2016. gada 23. maijs

Tad nu nepiekusīsim, labu darīdami, jo savā laikā mēs pļausim, ja nepagursim. (Galat.6:9) 
Īsts kristietis nepiedzīvo līdzjūtības izsīkumu. Viņš nekad neaizmirst, ka tad, kad kalpošanas nasta šķiet par smagu, ir sagaidāms kāds brīnišķīgs pavērsiens.

svētdiena, 2016. gada 22. maijs

Un tas bija ap sesto stundu. Tad tapa tumšs pār visu zemi līdz devītai stundai... Un Jēzus sauca skaņā balsī: "Tēvs, Es nododu Savu garu Tavās rokās." (Lūk.23:44-46) 
Mēs varam uzticēt Dievam arī savu pēdējo elpas vilcienu tāpat, kā mēs Viņam uzticam katru savas dzīves pārdzīvojumu un problēmas visas dzīves garumā.

sestdiena, 2016. gada 21. maijs

...Tas Kungs ir tuvu. [tāpēc] Nezūdaities nemaz... (Filip.4:4-5) 
Neuztraucies! Grūti izpildāms padoms. Vai tad mums nav par ko uztraukties? Rēķini un parādi pāri galvai. Ģimenē nesaskaņas. tik daudz sāpes un izmisuma visapkārt.
Kāds varētu būt pamats neuztraukties?

piektdiena, 2016. gada 20. maijs

Bet, kam ir darbi, tam alga netiek piešķirta pēc žēlastības, bet pēc nopelna. Kam darbu nav, bet, kas tic Tam, kas bezdievīgo taisno, tam viņa ticība tiek pielīdzināta par taisnību. (Rom.4:4-5) 
Pārliecība ir patiesība, kuru Tu saproti ar prātu. Ticība ir tas, kas nāk no sirds...

ceturtdiena, 2016. gada 19. maijs

Tad nu Kristu Jēzu pieņēmuši, dzīvojiet Viņā... [jo] Viņā arī jūs esat kļuvuši pilnīgi (Kol.2:6,10)... [un] kas ir Kristū Jēzū, [tiem] vairs nav nekādas pazudināšanas (Rom.8:1). 
Prieks joprojām ir viena no lielākajām kristiešu vajadzībām. Lai to piedzīvotu, mums ir 'jādzīvo Viņā'. 'Būt Viņā' nozīmē būt pārliecinātam par Viņa dāvāto glābšanu.

trešdiena, 2016. gada 18. maijs

Patiesi, patiesi Es jums saku: kas Manus vārdus dzird un tic Tam, kas Mani sūtījis, tam ir mūžīgā dzīvība, un tas nenāk tiesā, bet no nāves ir iegājis dzīvībā. (Jāņa 5:24) 
Patiess prieks un miers nevar pastāvēt atrauti no Dieva. Līdzīgi kā glābšana, tās ir Viņa labvēlības dāvanas.

otrdiena, 2016. gada 17. maijs

Bet cerības devējs Dievs lai piepilda jūs ar visu prieku un mieru ticībā, lai jūs kļūtu bagāti cerībā Svētā Gara spēkā. (Rom.15:13) 
Patiesākā kristieša pazīme nav ticībai vai mīlestība, bet gan prieks.

pirmdiena, 2016. gada 16. maijs

Manas avis dzird Manu balsi, Es tās pazīstu, un viņas Man seko. Un Es tām dodu mūžīgo dzīvību, un viņas nemūžam neies bojā, un neviens tās neizraus no Manas rokas. Mans Tēvs, kas Man tās devis, ir lielāks par visiem, un neviens neko nevar izraut no Tēva rokas. (Jāņa 10:27-29) 
Tas ir prieka noslēpums: Tu vairs netiecies tikai pēc sava labuma un savas glābšanas. Tā vietā Tu sāc saprast Dieva plānu – Tu pieņem Viņa dāvāto glābšanu kā Viņa labvēlības dāvanu.

svētdiena, 2016. gada 15. maijs

Es jums saku, tāpat būs lielāks prieks debesīs par vienu grēcinieku, kas atgriežas, nekā par deviņdesmit deviņiem taisniem, kam atgriešanās nav vajadzīga. (Lūk.15:7) 
Prieks ir debesu valstības pamatbūtība... un tikai tas, kas patiesi atbrīvo.

sestdiena, 2016. gada 14. maijs

Tā Kunga atsvabinātie pa to atgriezīsies mājās un ar gavilēm pārnāks Ciānā; mūžīgs prieks staros pār viņu galvām; prieks un līksmība pildīs viņu sirdis, skumjas un bēdas aizies tiem secen. (Jes.35:10) 
Patiesībā Tu nevari izvēlēties priecāties, bet Tu vari izvēlēties savas izpriecas. Savukārt tad, kad Tu būsi piedzīvojis īstu prieku, Tu to nevēlēsies atdot ne par kādu naudu.

piektdiena, 2016. gada 13. maijs

Dieva Tā Kunga Gars ir pār mani, jo Tas Kungs mani svaidījis sludināt nelaimīgajiem prieka vēsti... tiem, kas skumst Ciānas dēļ, dāvāt galvas rotu pelnu vietā, prieka eļļu sēru drēbju vietā, svētku drānas noskumuša gara vietā... (Jes.61:1-3) 
Patiesas laimes noslēpums ir spēja atrast prieku citu priekā.

ceturtdiena, 2016. gada 12. maijs

Jo Dieva valstība nav ēšana un dzeršana, bet taisnība, miers un prieks Svētajā Garā. (Rom.14:17) 
Īsts prieks ir vistiešākā zīme par Dieva klātbūtni.

trešdiena, 2016. gada 11. maijs

Taisnā lūpas gana daudzus, bet nejēgas nomirs aiz savas neprātības. (Sal.pam.10:21) 
Cik žēl, ka visi tie cilvēki, kuri zin kā vislabāk pārvaldīt valsti, ir tik aizņemti strādājot par taksometru vadītajiem vai frizieriem...

otrdiena, 2016. gada 10. maijs

Dažam cilvēkam kāds ceļš iesākumā visai patīk, bet beigu beigās tas viņu tomēr noved nāvē. (Sal.pam.16:25) 
Ko tad, ja esi sasniedzis kāpņu augšējo spraisli... un tikai tad pamani, ka trepes bija pieslietas pie nepareizās sienas?

pirmdiena, 2016. gada 9. maijs

Vakaram kā viešņas nāk līdzi asaras, bet jaunais rīts ir atkal pilns gaviļu. (Ps.30:6) 
Ir brīži, kad vienīgais, ko var darīt, ir paciest. Kamēr to darām, svarīgi ir savas domas, cik vien tas ir iespējams, novirzīt uz pārdomām kā palīdzēt citiem. Tas var nedot tūlītēju mieru, bet tuvinās mūs tam.

svētdiena, 2016. gada 8. maijs

Līksma sirds dara līksmu arī vaigu, bet, ja sirds noskumusi, tad zūd arī drosme. (Sal.pam.15:13) 
Tie, kuri ienes gaišumu citu dzīvēs, nevar to nepiedzīvot paši.

sestdiena, 2016. gada 7. maijs

Ak, Kungs, Tu esi mans Dievs, es Tevi cildināšu, es teikšu Tavu Vārdu, jo Tu dari brīnumus! Tavi lēmumi kopš seniem laikiem ir patiesi un uzticības cienīgi... Jo Tu biji patvērums cietējam un atbalsts nabagam viņa bēdās, pajumte negaisā, pavēnis saules tveicē. (Jes.25:1,4)
Kad esi vētru sasists un Tavas dzīves kuģis sāk grimt... kapteiņa nomaiņa var palīdzēt!

piektdiena, 2016. gada 6. maijs

Un Viņš ir sacījis: "Tev pietiek ar Manu žēlastību; jo Mans spēks nespēkā varens parādās." Tad nu daudz labāk lielīšos ar savu nespēku, lai Kristus spēks nāktu pār mani. (2.Kor.12:9)
Tad, kad Tev šķiet, ka esi vājš un bezpalīdzīgs, Dievam ir visvieglāk Tevi padarīt spēcīgu.

ceturtdiena, 2016. gada 5. maijs

Esiet priecīgi vienumēr, lūdziet bez mitēšanās Dievu. Par visu esiet pateicīgi! Jo tāda ir Dieva griba Kristū Jēzū attiecībā uz jums. (1.Tes.5:16-18)
Mēs, cilvēki, esam 3D: gars, dvēsele un miesa. Miesa nevar dzīvot bez elpošanas… pārējais nevar bez lūgšanas.

trešdiena, 2016. gada 4. maijs

Viņš zaimots neatbildēja ar zaimiem, ciezdams nedraudēja, bet atstāja visu Tam, kas spriež taisnu tiesu. (1.Pēt.2:23)
Gadījumos kad Tevi apvaino un pazemo, Jēzus pieeja ir vislabākā: rīkoties nevis reaģēt.

otrdiena, 2016. gada 3. maijs

Bet ap devīto stundu Jēzus sauca stiprā balsī: ... "Mans Dievs, Mans Dievs, kāpēc Tu esi Mani atstājis?" (Mat.27:46) 
Tāpēc, ka Jēzus pārcieta vislielākās tumsas brīdi, tagad katram 'bezcerības tunelim' ir izeja un katrai 'bēdīgai Piektdienai' var sekot augšāmcelšanās 'trešajā dienā'...

pirmdiena, 2016. gada 2. maijs

...ar visām lūgšanām un lūgumiem lūdziet Dievu Garā ik brīdi; tai pašā nolūkā esiet nomodā un pastāviet savās aizlūgšanās par visiem svētajiem... (Efez.6:18)
Lūgšana nav nekas maģisks. Tev nav jāzina kādus atslēgvārdus, kas varētu nostrādāt. Lūgšana ir nesamākslota “sirds izkratīšana” Ieinteresētam Uzklausītājam.

svētdiena, 2016. gada 1. maijs

Mēs visur topam spaidīti, bet tomēr neesam nomākti; esam bez padoma, bet tomēr neesam izmisuši. Mēs topam vajāti, tomēr neesam atstāti; esam satriekti, tomēr neesam pazuduši. (2.Kor.4:8-9)
Tu vari tikt notriekts pie zemes... tā gadās. Bet pat tad ir kāda stipra roka, kas Tevi paceļ un uzmanīgi norauš putekļus...

sestdiena, 2016. gada 30. aprīlis

Viņš atkal aizgāja otru reizi un lūdza Dievu, sacīdams: "Mans Tēvs, ja šis biķeris nevar Man iet garām, lai nebūtu tas jādzer, tad lai notiek Tavs prāts." (Mat.26:42)
Lūgšana nepiespiež Dievu dot Tev to, ko Tu gribi! Tā sagatavo Tevi pieņemt Dieva gribu savā dzīvē.

piektdiena, 2016. gada 29. aprīlis

Man pirmo reizi aizstāvoties, neviens nebija klāt, bet visi bija mani atstājuši. To lai viņiem nepielīdzina. Bet Tas Kungs stāvēja man klāt un deva man spēku, lai caur mani sludināšana būtu pilnīga un visi pagāni dzirdētu to... (2.Tim.4:16-17)
Sajūta ka esi atstāts ir… sajūta. Dievs ir parūpējies lai Tu nekad nebūtu atstāts viens. Viņš ir Tev klāt personīgi.

ceturtdiena, 2016. gada 28. aprīlis

...Tas Kungs ir mans gaišums un mana pestīšana, no kā man bīties? Tas Kungs ir manas dzīves patvērums, no kā man baiļoties? (Ps.27:1)
Ir cilvēki kas Tevi biedē. Bet Tu padomā par to, kā tas viss beigsies… un neaizmirsti, ka Tev ir draugs - Draugs Visaugstākajā Līmenī.

trešdiena, 2016. gada 27. aprīlis

Un Tas Kungs, Viņš iet tev pa priekšu un Viņš būs ar tevi, Viņš tevi neatstās, nedz tevi pametīs, nebīsties un nebaiļojies. (5.Moz.31:8)
Esi vientuļš, nobijies un bezpalīdzīgs? Esi apmaldījies? Ir draudzīgs Ceļabiedrs, kurš var pavadīt Tevi uz mājām.

otrdiena, 2016. gada 26. aprīlis

Žēlastība un uzticība no tevis neatstāsies; nēsā manus baušļus sev valdziņā pakārtus ap kaklu, uzraksti tos uz savas sirds plāksnes, un tu iemantosi labvēlību un laipnību Dieva un cilvēku acīs. (Sal.pam.3:3-4)
Spēku Tu vari smelties no saknēm. Atceries, kas ir Tavi principi un paliec tiem uzticīgs. Uzticies Dieva ieteikumiem.

pirmdiena, 2016. gada 25. aprīlis

Atmet dusmas un neļaujies bardzībai, neiekarsti niknumā, jo no tā ceļas tikai ļaunums! Ļaundari taču tiks izdeldēti, bet, kas gaida uz To Kungu, iemantos zemi. (Ps.37:8-9)
Nesatraucies ko cilvēki padomās par Tevi... Svarīgi ir ko Dievs domā. Viņš starp citu apsola mantojumu...

svētdiena, 2016. gada 24. aprīlis

Vēl mazu brīdi - un bezdievīgā vairs nebūs. Tu raudzīsies uz viņa vietu, bet viņa tur vairs nesaskatīsi. Bet lēnprātīgie iemantos zemi un baudīs mieru papilnam. (Ps.37:10-11)
Problēmās der atcerēties Bībeles pieeju: viss nāk un paiet... Aust atkal jauna diena.

sestdiena, 2016. gada 23. aprīlis

Nāciet šurp pie Manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi, Es jūs gribu atvieglināt. (Mat.11:28)
Ja stress, kas Tevi nomoka, sāk radīt pat miega problēmas, ir kāda recepte. Dievs iesaka mainīt dienaskārtību... un paņemt brīvdienas.

piektdiena, 2016. gada 22. aprīlis

Ko nu sacīsim par visu to? Ja Dievs par mums, kas būs pret mums? Viņš jau Savu paša Dēlu nav saudzējis, bet To par mums visiem nodevis nāvē. Kā tad Viņš līdz ar To mums nedāvinās visas lietas? (Rom.8:31-32)
Reizēm problēmas sāk izskatīties nesamērīgi lielas. Neļauj lai problēmas aizēno Meistaru... labāk lai Meistars aizēno problēmas!

ceturtdiena, 2016. gada 21. aprīlis

Un piesauc Mani bēdu laikā, tad Es izglābšu tevi, un tev būs Mani godāt! (Ps.50:15)
Esi iedzīts stūrī un neredzi izeju? Patiesībā te ir gan vēl kāds ceļš...

trešdiena, 2016. gada 20. aprīlis

Un uzmodies Viņš apsauca vēju un sacīja uz jūru: "Klusu, mierā!" Un vējš nostājās, un iestājās pilnīgs klusums. (Mark.4:39)
Ja situācija šķiet bezcerīga, neprasi lai Dievs Tevi izglābj... labāk lūdz lai Viņš Tev pievienojas. Tas izmainīs visu - arī Tevi.

otrdiena, 2016. gada 19. aprīlis

Tas Kungs ir patvērums tam, kas apspiests, tversme bēdu laikā. Uz Tevi paļaujas, kas pazīst Tavu Vārdu, jo Tu, Kungs, nepamet tos, kas Tevi meklē. (Ps.9:10-11)
Tu esi jau gatavs padoties? Jūties ieslīdzis depresijā un viegli ievainojams? Palīdzība ir tepat pie rokas!

pirmdiena, 2016. gada 18. aprīlis

Jebšu man arī pamirtu miesa un sirds, taču Tu, Dievs, esi mans patvērums un mana daļa mūžīgi! (Ps.73:26)
Katrā zaudējumā var atrast cerību par panākumiem, jo Dievs specializējas 'zaudējumu' novēršanā. Viņš rīkojas pēc izsaukuma.

svētdiena, 2016. gada 17. aprīlis

Jo jūs neesat saņēmuši verdzības garu, lai atkal kristu bailēs, bet jūs esat saņēmuši dievbērnības Garu, kas mums liek saukt: Aba, Tēvs! (Rom.8:15)
Kad Tu nāc pie Dieva, Tu vari vienkārši pieklauvēt un doties iekšā. Tev nav jāpiesakās pie sekretāres, vai jāiet caur drošības pārbaudi. Tu nedzirdēsi signālu "aizņemts", ja zvanīsi Viņam. Tu vari uzreiz nokļūt Viņa klātbūtnē.

sestdiena, 2016. gada 16. aprīlis

Cilvēka sirds izdomā sev savu ceļu, bet vienīgi Tas Kungs pašķir viņa gājumu. (Sal.pam.16:9)
Sabiedrība var paziņot, ka Tu esi lieks un vairs neesi būtiski izmantojams ekonomikā. Bet sabiedrības attieksme pret Tevi, neatspoguļo Dieva attieksmi. Viņam ir nākotnes plāni arī priekš Tevis.

piektdiena, 2016. gada 15. aprīlis

Visu ko darāt, darait no sirds, it kā savam Kungam un ne cilvēkiem... (Kol.3:23)
Vienmēr atceries, ka neatkarīgi no tā, ko Tu dari, Tu esi Dieva nozīmēts, Viņa pārstāvis šajā pasaulē.

ceturtdiena, 2016. gada 14. aprīlis

Vai jums, kad visi ļaudis jums teic glaimus! To pašu viņu tēvi darījuši viltus praviešiem. Bet jums, Saviem klausītājiem, Es saku: mīliet savus ienaidniekus, darait labu tiem, kas jūs ienīst, svētījiet tos, kas jūs nolād, lūdziet par tiem, kas jūs kaitina. (Lūk.6:26-28)
Cilvēciskas problēmas Tevi neiznīcinās. Patiesībā, ja Tu rīkosies pareizi, vari būt pat ieguvējs.

trešdiena, 2016. gada 13. aprīlis

Apslēp Savu vaigu manu grēku priekšā un izdzēs visus manus noziegumus! Radi manī, ak, Dievs, šķīstu sirdi un atjauno manī pastāvīgu garu! (Ps.51:11-12)
Ja nu ir gadījies, ka grēks ir ticis līdz Tavai sirdij... Pajautā Dievam par sirds pārstādīšanas iespējām!

otrdiena, 2016. gada 12. aprīlis

Paļaujies uz To Kungu no visas sirds un nepaļaujies uz sava prāta gudrību, bet domā uz To Kungu visos savos ceļos, tad Viņš darīs līdzenas tavas tekas. (Sal.pam.3:5-6)
Kad nonāc dzīves krustcelēs, tad vari pārbaudīt ceļazīmes, kompasu un karti... tomēr visefektīvāk ir parunāt ar Gidu.

pirmdiena, 2016. gada 11. aprīlis

Cilvēka sirds izdomā sev savu ceļu, bet vienīgi Tas Kungs pašķir viņa gājumu. (Sal.pam.16:9)
Sabiedrības attieksme pret Tevi, neatspoguļo Dieva attieksmi. Viņam vienmēr ir nākotnes plāni priekš Tevis.

svētdiena, 2016. gada 10. aprīlis

Un Tas Kungs, Viņš iet tev pa priekšu un Viņš būs ar tevi, Viņš tevi neatstās, nedz tevi pametīs, nebīsties un nebaiļojies. (5.Moz.31:8)
Esi vientuļš, nobijies un bezpalīdzīgs? Esi apmaldījies? Ir draudzīgs Ceļabiedrs, kurš var pavadīt Tevi uz mājām.

sestdiena, 2016. gada 9. aprīlis

Tas Kungs ir tuvu visiem, kas Viņu piesauc, visiem, kas Viņu piesauc patiesībā. (Ps.145:18)
Šķiet Dievs ir tik tālu prom? Ja kāds ir pārvietojies, tad tas nebija Viņš!

piektdiena, 2016. gada 8. aprīlis

Tiešām, es atzīstu savus pārkāpumus, un mani grēki ir vienmēr manu acu priekšā! Vienīgi Tevis priekšā es esmu grēkojis un darījis to, kas ļauns Tavās acīs, lai Tu paliec taisns Savos spriedumos un nevainojams Savā tiesneša darbā. (Ps.51:5-6)
Tu vēlies pārvarēt vājības un grēku? Patiesībā uzmanība ir jāpievērš attiecībām ar Dievu. Tikai to darot atceries, ka pat niecīgākais grēks Viņu apbēdina…

ceturtdiena, 2016. gada 7. aprīlis

Apžēlojies par mani, ak, Dievs, Savā žēlastībā, izdzēs manus pārkāpumus Savā lielajā apžēlošanā! Mazgā mani pavisam tīru no manas noziedzības un šķīstī mani no maniem grēkiem! (Ps.51:3-4)
Pat ja Tu būtu tūkstoš soļus prom no Dieva, ir tikai jāapgriežas un… Viņš ir Tev blakus! Izrādās Dievs seko, lai kur arī Tu dotos.

trešdiena, 2016. gada 6. aprīlis

Cik tālu ir rīti no vakariem, tik tālu Viņš atliek mūsu pārkāpumus nost no mums... (Ps.103:12)
Personas patiesais lieluma spēks ir izmērāms ar viņa/viņas grēku nožēlu.

otrdiena, 2016. gada 5. aprīlis

Kas noliedz savu ļauno darbu, tam tas neizdodas, bet, kas tajā atzīstas un turpmāk tā vairs nedara, tas izpelnīsies žēlastību. (Sal.pam.28:13)
Lai attīrītu savu dvēseli, ir jādara tikai viena lieta - novērs savu nedalīto uzmanību no radītā un pilnībā pakļaujies Radītājam.

pirmdiena, 2016. gada 4. aprīlis

Bet, viņam vēl tālu esot, viņa tēvs to ieraudzīja un tam kļuva viņa žēl, un viņš skrēja tam pretī, krita tam ap kaklu un to skūpstīja... [un] tēvs pavēlēja saviem kalpiem: atnesiet ātri vislabākās drēbes un apģērbiet to, mauciet viņam pirkstā gredzenu un kurpes kājās... jo šis mans dēls bija miris un nu atkal ir dzīvs, viņš bija pazudis un ir atkal atrasts... (Lūk.15:20,22,24)
Visskaidrākais Dieva apraksts Bībelē – tēvs, ar izplestām rokām, skrien, lai apskautu noklīdušo, kurš atgriežas...

svētdiena, 2016. gada 3. aprīlis

Dievs ir gaisma un Viņā nav it nekādas tumsības. Ja mēs sakām, ka mums ir sadraudzība ar Viņu un dzīvojam tumsībā, tad melojam un nedarām patiesību (1.Jāņa 1:5-6)
Ja mēs sakām, ka esam daļa no ļaužu grupas, kuri tic svētam Dievam, tad mums pašiem ir jālīdzinās Viņam.

sestdiena, 2016. gada 2. aprīlis

ES ESMU vīnakoks, jūs tie zari. Kas Manī paliek un Es viņā, tas nes daudz augļu, jo bez Manis jūs nenieka nespējat darīt. (Jāņa 15:5)
Kristus ir mūsu pestīšanas sakne... Labie darbi ir pestīšanas augļi.

piektdiena, 2016. gada 1. aprīlis

To, kas grēka nepazina, Viņš mūsu labā ir darījis par grēku, lai mēs Viņā kļūtu Dieva taisnība. (2.Kor.5:21)
Mēs varam pieņemt to, ko Kristus darīja, nesaprotot kā tas darbojas. Tomēr mēs nekad nesapratīsim kā tas darbojas, kamēr nepieņemsim to.

ceturtdiena, 2016. gada 31. marts

...tumsība zūd, un īstā gaisma jau spīd. Kas teicas esot gaismā un ienīst savu brāli, ir vēl aizvien tumsībā. (1.Jāņa 2:8-9)
Dzīvot Jēzum līdzīgu dzīvi, t.i. izstarot cerības gaismu tumšā vietā.

trešdiena, 2016. gada 30. marts

...jo visi ir grēkojuši, un visiem trūkst dievišķās godības. Bet Dievs Savā žēlastībā tos taisno bez nopelna, sagādājis tiem pestīšanu Jēzū Kristū. (Rom.3:23-24)
Pirmais solis uz pestīšanu ir atzīt - Jā, šāds ir mans patreizējais stāvoklis... bet mana roka ir izstiepta, lai mīlošais Tēvs satver un vada mani.

otrdiena, 2016. gada 29. marts

Nevienam nav lielākas mīlestības kā šī, ja kāds savu dzīvību nodod par saviem draugiem. (Jāņa 15:13)
Laimīgi cilvēki reti domā par laimi... viņi ir pārāk aizņemti "savu dzīvību nododot", lai palīdzētu citiem.

pirmdiena, 2016. gada 28. marts

Bet arī tagad es visu to uzskatu par zaudējumu, salīdzinot ar mana Kunga Kristus Jēzus atziņas nesalīdzināmo pārākumu, ... un uzskatu to par mēsliem, lai Kristu iegūtu un atrastos Viņā; negūdams savu taisnību no bauslības, bet no Kristus ticības, taisnību no Dieva uz ticības pamata. (Filip.3:8-9)
Cilvēks taču netiek glābts skatoties no tā, cik daudz augstskolu diplomu un godarakstu var uzrādīt,... bet gan tāpēc, ka Kristus ir nomiris par viņa grēkiem.

svētdiena, 2016. gada 27. marts

Un tie sita Viņu krustā un izdalīja Viņa drēbes savā starpā ar mesliem [metot kauliņus]. Un tie sēdēja tur un apsargāja Viņu... (Mat.27:35-36)
Nav tāda lieta kā Liktenis, kas notiek, lai arī ko Tu darītu... bet ir Liktenis, kas notiks, ja vien Tu neizdarīsi pareizo izvēli.

sestdiena, 2016. gada 26. marts

Tad Jēzus sacīja uz Saviem mācekļiem: "Ja kas grib Man sekot, tam būs sevi aizliegt, ņemt savu krustu un sekot Man." (Mat.16:24)
Ir jāņem Viņa dotais krusts... nevis jākonstruē savējais.

piektdiena, 2016. gada 25. marts

Jēzus atbildēja viņam: "Ko Es daru, to tu tagad nezini, bet pēc tu to sapratīsi..." (Jāņa 13:7)
Reizēm nelaime ir labākā iespēja izglītoties un dzīves grūtības - labākā universitāte.

ceturtdiena, 2016. gada 24. marts

Bieži biju ... darbā un pūlēs, daudzās bezmiega naktīs, izsalkumā un slāpēs, daudzreiz badā, salā ... Ja jau jālielās, tad lielīšos ar savu nespēku. (2.Kor.11:26-30)
Problēmas ir kā dimanta pulveris - ar to Debesu Valstība spodrina savus dārgumus.

trešdiena, 2016. gada 23. marts

Šeit vajadzīga svēto izturība, kas tur Dieva baušļus un Jēzus liecību. (Atkl.14:12)
Dievs savus labākos kalpotājus atrod viņu lielāko izaicinājumu brīžos

otrdiena, 2016. gada 22. marts

Bet, kad pie tevis ir viesības, tad aicini nabagus, kroplus, tizlus, aklus; un tu būsi svētīgs, jo viņiem nav ar ko atmaksāt ... tev būs atmaksa, kad taisnie celsies augšām. (Lūk.14:13-14)
Lielāko daļu problēmu šajā pasaulē izraisa cilvēki, kuri vēlas kļūt ļoti "svarīgi"

pirmdiena, 2016. gada 21. marts

Tad Ķēniņš tiem atbildēs un sacīs: patiesi Es jums saku: ko jūs esat darījuši vienam no šiem Maniem vismazākajiem brāļiem, to jūs esat Man darījuši. (Mat.25:40)
Zinātne ar laiku atrod zāles lielākajai daļai slimību, tomēr nav vēl atrastas zāles lielākajai cilvēces nelaimei - vienaldzībai!

svētdiena, 2016. gada 20. marts

...Viņš apžēlosies par mums; mūsu vainas Viņš griezīs atkal par labu. Visus mūsu grēku darbus tu liec iemest jūras dziļumos. (Mih.7:19)
Tad kad Dievs piedod, Viņš mūsu nodarījumus nosūta neizmērojamās mūžīgās aizmirstības dzelmēs.

sestdiena, 2016. gada 19. marts

Un šī paļāvība mums ir uz Viņu, ka Viņš klausa mūs, ja ko lūdzam pēc Viņa prāta. (1.Jāņa 5:14)
Ja Tu esi notriekts no kājām, tas ir labākais laiks, kad atrasties uz ceļiem

piektdiena, 2016. gada 18. marts

Lai slavēts Dievs, kas nav atsacījies paklausīt manu lūgšanu, nedz novērsis Savu žēlastību no manis! (Ps.66:20)
Mūsu ticības spēks ir atkarīgs no mūsu lūgšanu spēka.
Mūsu cerības spēks ir atkarīgs no mūsu lūgšanu spēka.
Mūsu mīlestības dedzīgums ir atkarīgs no mūsu lūgšanu dedzīguma.

ceturtdiena, 2016. gada 17. marts

Tā arī Es jums saku: lūdziet, tad jums taps dots, meklējiet, tad jūs atradīsit, klauvējiet, tad jums taps atvērts. (Lūk.11:9)
Efektīvas lūgšanas noslēpums ir iemācīties atļaut darīt Dievam.

trešdiena, 2016. gada 16. marts

Un visu, ko jūs lūgsit Manā Vārdā, to Es darīšu, lai Tēvs tiktu pagodināts Dēlā. (Jāņa 14:13)
Lūgšana palielina mūsu spēju uzņemt to, ko Dievs mums vēlas dāvināt.

otrdiena, 2016. gada 15. marts

Ja kāds starp jums ir cietējs, lai viņš lūdz Dievu; ja kādam ir priecīgs prāts, lai viņš dzied slavas dziesmas ... Daudz spēj taisna cilvēka lūgšana, darbodamās savā spēkā. (Jēk.5:13-16)
Dzīve bez lūgšanām padara mūs vājus.

pirmdiena, 2016. gada 14. marts

...slavēju, godinu un augsti teicu debesu Ķēniņu, jo visi Viņa darbi ir patiesība un visi Viņa ceļi ir taisnība: Viņš var pazemot tos, kas lepnībā staigā. (Dan.4:34)
Iedomīgs cilvēks uz visiem un visu noskatās no augšas... Tāpēc arī nepamana To, Kurš mājo debesīs.

svētdiena, 2016. gada 13. marts

...visi tiks dzīvi darīti ... vispirms Kristus, pēc tam tie, kas Kristum pieder Viņa atnākšanas dienā. (1.Kor.15:22-23)
Vai mums ir pamats ticēt tam, ka Kristus novels to akmeni, kas mūs nospiež, un atbrīvos mūs?
Jā! Jo Viņš to ir darījis jau iepriekš... Viņš uzcēlās no kapa.

sestdiena, 2016. gada 12. marts

Es pateicos savam Dievam ik reizes, kad vien jūs atceros, vienmēr katrā savā lūgšanā par jums visiem ar prieku aizlūgdams... būdams pārliecināts, ka tas, kas jūsu sirdīs labo darbu iesācis, to pabeigs līdz Kristus Jēzus dienai. (Filip.1:3-6)
Problēmas ir neizbēgamas. Var izvēlēties bēdāties... otra izvēles iespēja ir prieks.

piektdiena, 2016. gada 11. marts

...tavas ausis dzirdēs aiz tevis šos vārdus: "šis ir tas ceļš, staigājiet pa to!" - kaut jūs arī ietu pa labi vai novērstos pa kreisi. (Jes.30:21)
Tavai dzīvei nebūs drošs pamats, ja tad, kad atrodies izvēles priekšā, Tu pieņemsi lēmumus nekonsultējoties ar Dievu.

ceturtdiena, 2016. gada 10. marts

...Bet katrs lai pielūko, kā viņš to ceļ. Jo citu pamatu neviens nevar likt kā to, kas jau ir likts, proti, Jēzus Kristus. (1.Kor.3:10-11)
Tu daudz mazāk uztrauksies, ko citi par Tevi domā, ja sapratīsi, ka patiesībā viņi to dara tik reti... Toties Dievs par Tevi domā!

trešdiena, 2016. gada 9. marts

...ko acs nav redzējusi un auss nav dzirdējusi un kas neviena cilvēka sirdī nav nācis, to Dievs ir sagatavojis tiem, kas Viņu mīl. (1.Kor.2:9)
Ir kāds piedzīvojums, kas mūs vēl gaida. Dzīve var mums dot vairāk kā tikai pārdesmit mūža gadus un veco ļaužu pansionātu...

otrdiena, 2016. gada 8. marts

Svētīgs, kas rūpējas par grūtdieni! Tas Kungs viņu izglābs ļaunā dienā. Tas Kungs to pasargās un uzturēs pie dzīvības... (Ps.41:2-3)
Karaliskajā flotē ir šāds nolikums: "Oficieris nedrīkst teikt neko drosmi atņemošu citam oficierim, pildot dienesta pienākumus."

pirmdiena, 2016. gada 7. marts

Tā Kunga Vārds ir stipra pils, taisnais dodas turp un top pasargāts. (Sal.pam.18:10)
Kritika iespaido, tomēr iedrošinājums spēj iedvesmot vairāk. Iedrošinājums pēc kritikas ir kā saulaina diena pēc lietusgāzēm.

svētdiena, 2016. gada 6. marts

Es apgūlos un aizmigu, un nu es esmu pamodies, jo Tas Kungs mani sargā. Es nebīstos no daudzajiem tūkstošiem, kas visapkārt nostājušies pret mani. (Ps.3:6-7)
Vajadzība pēc atzinības ir viena no spēcīgākajām cilvēciskās dabas alkām. Tev tādas ir. Neaizmirsti, ka tādas ir arī citiem.

sestdiena, 2016. gada 5. marts

Bet Tu, Kungs, esi mans vairogs, kas mani sargā, mans gods un tas, kas paceļ manu galvu. Skaļā balsī es piesaucu To Kungu, un Viņš atsaucās man no Sava svētā kalna. (Ps.3:4-5)
Mums iedrošinājumi ir vajadzīgi tikpat daudz kā augiem ir vajadzīgs lietus. Kad esam to saņēmuši, mēs kļūstam gatavi dot to citiem.

piektdiena, 2016. gada 4. marts

Jo no žēlastības jūs esat pestīti ticībā, un tas nav no jums, tā ir Dieva dāvana. Ne ar darbiem, lai neviens nelielītos. (Efez.2:8-9)
Ir brīži, kad jautājumi ir vairāk nekā atbildes. Un tādā brīdī ir labi atcerēties, ka ticība ir dāvana. Dievs to mums dāvina proporcionāli mūsu vajadzībai.

ceturtdiena, 2016. gada 3. marts

Tas Kungs ir labs tiem, kas uz Viņu paļaujas bēdu laikā, tiem Viņš ir stipra pils, un Viņš pazīst tos, kas pie Viņa meklē patvērumu. (Nah.1:7)
Dievs ir labs. Dievs ir uzticams...
Par ko bija jāuztraucas?

trešdiena, 2016. gada 2. marts

Un es dzirdēju stipru balsi no troņa sakām: "Redzi, Dieva mājoklis pie cilvēkiem, Viņš mājos viņu vidū, un tie būs Viņa ļaudis, un Dievs pats būs ar viņiem. Viņš nožāvēs visas asaras no viņu acīm, nāves vairs nebūs, nedz bēdu, nedz vaidu, nedz sāpju vairs nebūs, jo, kas bija, ir pagājis." (Atkl.21:3-4)
Vai 'viss kārtībā!' arī ir tik labi, cik viegli tas tiek izteikts? Vai viss patiesi notiek? Kad prožektori tiek izslēgti un svētku salūts ir beidzies - kas tad vēl paliek?

otrdiena, 2016. gada 1. marts

Tu esi bijis mans palīgs, un Tavu spārnu ēnā es līksmojos. Mana dvēsele Tev pieķeras, Tava labā roka mani tur. (Ps.63:8-9)
Ir tāda ēna, kur var atrast drošību, spēku un mieru...

pirmdiena, 2016. gada 29. februāris

Dievs ir mūsu patvērums un stiprums, tiešām spēcīgs palīgs bēdu laikā. Tāpēc mēs nebīstamies, kaut arī zeme zustu un kalni pašā jūras vidū nogrimtu. (Ps.46:2-3)
Ciniķis saka: "Necenties stāstīt citiem par savām problēmām. Pusei no viņiem tas ir vienalga, bet otra puse nodomās, kā tā Tev arī vajag..." Paldies Dievam, ka visi nav ciniķi.

svētdiena, 2016. gada 28. februāris

Kad tu iesi caur ūdeņiem, Es būšu pie tevis, un caur straumēm, tās tevi nepārplūdinās; kad tu iesi caur uguni, tu nesadegsi, uguns liesmas tev nekaitēs! Jo Es, Tas Kungs, tavs Dievs, Israēla Svētais, esmu tavs glābējs. (Jes.43:2-3)
Dievs nesola, ka Viņa draugiem nebūs nekādas problēmas. Tas, ko Viņš apsola, ir, ka Viņš būs ar tiem visās viņu problēmās.

sestdiena, 2016. gada 27. februāris

No zemes gala es Tevi saucu savas sirds tvīksmē, pacel mani uz klintskalnu, kas augstāks par mani, jo Tu esi mans patvērums, stiprs tornis pret ienaidniekiem... (Ps.61:3-4)
Kad straume draud Tevi aizskalot prom - nostājies uz Klints.

piektdiena, 2016. gada 26. februāris

Tas, kas visu šo apliecina, saka: "Tiešām, Es nāku drīz. Āmen." Tiešām, nāc, Kungs Jēzu! (Atkl.22:21)
Dievam ir plāni nākotnei... un plāni Tavai nākotnei. Bez šiem plāniem pasaule būtu kā neizejams labirints.

ceturtdiena, 2016. gada 25. februāris

Tas, kas sēdēja goda krēslā, teica: "Redzi, visu Es daru jaunu." ... Un Viņš man sacīja: "Ir noticis. Es esmu Alfa un Omega, Sākums un Gals. Es došu izslāpušajam bez maksas no dzīvības ūdens avota. Kas uzvar, tas to iemantos, un Es būšu viņa Dievs, un viņš būs Mans dēls. (Atkl.21:5-7)
Dārzi, kur nezāles vairs neaugs. Ielas, pa kurām staigāt, ir droši. Sabiedrība, kur visi dzīvo harmonijā. Tas ir tas, ko Dievs ir ieplānojis.

trešdiena, 2016. gada 24. februāris

Es redzēju jaunas debesis un jaunu zemi, jo pirmā debess un pirmā zeme bija zudusi, un jūras vairs nav. Un es redzēju svēto pilsētu, jauno Jeruzālemi, nokāpjam no debesīm no Dieva... (Atkl.21:1-2)
Kad visas iespējamās zemes esam iekarojuši, sakrājuši visas pasaules mantu, pagulējuši visās pasaules labākajās pludmalēs un, visbeidzot, iemācījušies ieprogrammēt TV dekodera video ierakstītāju - ko tad vēl?

otrdiena, 2016. gada 23. februāris

Jo, cik ir Dieva apsolīšanu, tās ir Viņā [Kristū] jā...! (2.Kor.1:20)
Dievs tur dotos solījumus pat tad, kad šķiet Viņam tas nemaz nav izdevīgi.

pirmdiena, 2016. gada 22. februāris

Jūsu sirdis lai neizbīstas! Ticiet Dievam un ticiet Man! Mana Tēva namā ir daudz mājokļu ... Un, kad Es būšu nogājis un jums vietu sataisījis, tad Es nākšu atkal un ņemšu jūs pie Sevis, lai tur, kur Es esmu, būtu arī jūs. (Jāņa 14:1-3)
Savu pagātni uztici Dieva piedošanai;
savu tagadni uztici Dieva mīlestībai;
savu nākotni uztici Dieva aizgādībai.

svētdiena, 2016. gada 21. februāris

Bet dzenieties papriekš pēc Dieva valstības un pēc Viņa taisnības, tad jums visas šīs lietas taps piemestas. Tāpēc nezūdaities nākamā rīta dēļ, jo rītdiena pati par sevi zūdīsies. Ikvienai dienai pietiek pašai savu bēdu. (Mat.6:33-34)
Ir tādas dzīves raizes, par kurām mums nav jālūdz, lai Dievs tās paņemtu prom, bet gan lai Viņš mums piedod par tām.

sestdiena, 2016. gada 20. februāris

Kam jākļūst pazudinātam, tas papriekš kļūst lepns, un augstprātība nāk priekš bojā ejas. (Sal.pam.16:18)
Dievs nodrošina garīgu barību visiem... izņemot tos, kuri ir jau pārpildīti paši ar sevi.

piektdiena, 2016. gada 19. februāris

Tad nu mums, ticībā taisnotiem, ir miers ar Dievu caur mūsu Kungu Jēzu Kristu. Ar Viņa gādību mēs, kas ticam, esam iegājuši tai žēlastībā, kurā stāvam un teicam sevi laimīgus cerībā iemantot dievišķo godību. (Rom.5:1-2)
Ja Tu atvērsi durvis Dievam, tad atklāsi, ka Viņa durvis ir bijušas vienmēr plaši atvērtas Tev.

ceturtdiena, 2016. gada 18. februāris

Nebīsties, jo Es esmu ar tevi! Neatkāpies, jo Es esmu tavs Dievs! Es tevi stiprinu, Es tev arī palīdzu, Es tevi uzturu ar Savas taisnības labo roku! Redzi, kaunā paliks un par apsmieklu kļūs visi, kas pret tevi iedegas naidā un dusmās; iznīks un ies bojā visi, kas meklē nesaskaņas ar tevi. Tu tos meklēsi, bet vairs neatradīsi, kas ar tevi bija ienaidā; tie visi iznīks, kas karoja ar tevi. (Jes.41:10-12)
Ja šķiet, ka nupat vairs nav labi, atceries - Dievam piedurknē vienmēr ir pārsteigums... un tas var lietas apriezt kājām gaisā.