pirmdiena, 2016. gada 29. februāris

Dievs ir mūsu patvērums un stiprums, tiešām spēcīgs palīgs bēdu laikā. Tāpēc mēs nebīstamies, kaut arī zeme zustu un kalni pašā jūras vidū nogrimtu. (Ps.46:2-3)
Ciniķis saka: "Necenties stāstīt citiem par savām problēmām. Pusei no viņiem tas ir vienalga, bet otra puse nodomās, kā tā Tev arī vajag..." Paldies Dievam, ka visi nav ciniķi.