piektdiena, 2016. gada 26. februāris

Tas, kas visu šo apliecina, saka: "Tiešām, Es nāku drīz. Āmen." Tiešām, nāc, Kungs Jēzu! (Atkl.22:21)
Dievam ir plāni nākotnei... un plāni Tavai nākotnei. Bez šiem plāniem pasaule būtu kā neizejams labirints.