ceturtdiena, 2016. gada 2. jūnijs

Pēc tam es redzēju, un raugi: liels pulks, ko saskaitīt neviens nevarēja, no visām tautām, no ciltīm, tautībām un valodām stāvēja goda krēsla priekšā un Jēra priekšā ... un sauca skaņā balsī: "Pestīšana pieder mūsu Dievam, kas sēd goda krēslā, un Jēram." (Atkl.7:9-10) 
Vai ir iespējama pilnīga uzvara? Jā!