svētdiena, 2016. gada 12. jūnijs

... esi stiprs un drošs, nebīsties un nebaiļojies! Jo Tas Kungs, tavs Dievs, ir visur ar tevi, kurp vien tu iesi. (Joz.1:9) 
Ja Tu lūgsi pēc viņa klātbūtnes, Dievs ir gatavs būt par Tavu kompanjonu, lai arī kurp Tu iesi... vienmēr.