piektdiena, 2016. gada 19. februāris

Tad nu mums, ticībā taisnotiem, ir miers ar Dievu caur mūsu Kungu Jēzu Kristu. Ar Viņa gādību mēs, kas ticam, esam iegājuši tai žēlastībā, kurā stāvam un teicam sevi laimīgus cerībā iemantot dievišķo godību. (Rom.5:1-2)
Ja Tu atvērsi durvis Dievam, tad atklāsi, ka Viņa durvis ir bijušas vienmēr plaši atvērtas Tev.