sestdiena, 2016. gada 4. jūnijs

Kam stipra ticība, tam Tu dod mieru, tiešām mieru, jo viņš paļaujas uz Tevi! Paļaujieties uz To Kungu vienumēr, jo Dievs Tas Kungs jums ir mūžīga klints! (Jes.26:3-4) 
Dievs vēlas, lai mēs būtu laimīgi. To mums nekad nevajadzētu aizmirst...