piektdiena, 2016. gada 10. jūnijs

Es jums griezīšu par labu visus tos gadus, kuros jūsu ražu postīja siseņi... (Joēla 2:25) 
Laika ritējums ir kaut kas tāds, ko mēs cilvēki nevaram ietekmēt. Tomēr Dievs (kurš taču kontrolē visu) vienmēr atrod kādu iespēju, ja mēs griežamies pie Viņa.