ceturtdiena, 2016. gada 18. februāris

Nebīsties, jo Es esmu ar tevi! Neatkāpies, jo Es esmu tavs Dievs! Es tevi stiprinu, Es tev arī palīdzu, Es tevi uzturu ar Savas taisnības labo roku! Redzi, kaunā paliks un par apsmieklu kļūs visi, kas pret tevi iedegas naidā un dusmās; iznīks un ies bojā visi, kas meklē nesaskaņas ar tevi. Tu tos meklēsi, bet vairs neatradīsi, kas ar tevi bija ienaidā; tie visi iznīks, kas karoja ar tevi. (Jes.41:10-12)
Ja šķiet, ka nupat vairs nav labi, atceries - Dievam piedurknē vienmēr ir pārsteigums... un tas var lietas apriezt kājām gaisā.