svētdiena, 2016. gada 28. februāris

Kad tu iesi caur ūdeņiem, Es būšu pie tevis, un caur straumēm, tās tevi nepārplūdinās; kad tu iesi caur uguni, tu nesadegsi, uguns liesmas tev nekaitēs! Jo Es, Tas Kungs, tavs Dievs, Israēla Svētais, esmu tavs glābējs. (Jes.43:2-3)
Dievs nesola, ka Viņa draugiem nebūs nekādas problēmas. Tas, ko Viņš apsola, ir, ka Viņš būs ar tiem visās viņu problēmās.