sestdiena, 2016. gada 30. aprīlis

Viņš atkal aizgāja otru reizi un lūdza Dievu, sacīdams: "Mans Tēvs, ja šis biķeris nevar Man iet garām, lai nebūtu tas jādzer, tad lai notiek Tavs prāts." (Mat.26:42)
Lūgšana nepiespiež Dievu dot Tev to, ko Tu gribi! Tā sagatavo Tevi pieņemt Dieva gribu savā dzīvē.

piektdiena, 2016. gada 29. aprīlis

Man pirmo reizi aizstāvoties, neviens nebija klāt, bet visi bija mani atstājuši. To lai viņiem nepielīdzina. Bet Tas Kungs stāvēja man klāt un deva man spēku, lai caur mani sludināšana būtu pilnīga un visi pagāni dzirdētu to... (2.Tim.4:16-17)
Sajūta ka esi atstāts ir… sajūta. Dievs ir parūpējies lai Tu nekad nebūtu atstāts viens. Viņš ir Tev klāt personīgi.

ceturtdiena, 2016. gada 28. aprīlis

...Tas Kungs ir mans gaišums un mana pestīšana, no kā man bīties? Tas Kungs ir manas dzīves patvērums, no kā man baiļoties? (Ps.27:1)
Ir cilvēki kas Tevi biedē. Bet Tu padomā par to, kā tas viss beigsies… un neaizmirsti, ka Tev ir draugs - Draugs Visaugstākajā Līmenī.

trešdiena, 2016. gada 27. aprīlis

Un Tas Kungs, Viņš iet tev pa priekšu un Viņš būs ar tevi, Viņš tevi neatstās, nedz tevi pametīs, nebīsties un nebaiļojies. (5.Moz.31:8)
Esi vientuļš, nobijies un bezpalīdzīgs? Esi apmaldījies? Ir draudzīgs Ceļabiedrs, kurš var pavadīt Tevi uz mājām.

otrdiena, 2016. gada 26. aprīlis

Žēlastība un uzticība no tevis neatstāsies; nēsā manus baušļus sev valdziņā pakārtus ap kaklu, uzraksti tos uz savas sirds plāksnes, un tu iemantosi labvēlību un laipnību Dieva un cilvēku acīs. (Sal.pam.3:3-4)
Spēku Tu vari smelties no saknēm. Atceries, kas ir Tavi principi un paliec tiem uzticīgs. Uzticies Dieva ieteikumiem.

pirmdiena, 2016. gada 25. aprīlis

Atmet dusmas un neļaujies bardzībai, neiekarsti niknumā, jo no tā ceļas tikai ļaunums! Ļaundari taču tiks izdeldēti, bet, kas gaida uz To Kungu, iemantos zemi. (Ps.37:8-9)
Nesatraucies ko cilvēki padomās par Tevi... Svarīgi ir ko Dievs domā. Viņš starp citu apsola mantojumu...

svētdiena, 2016. gada 24. aprīlis

Vēl mazu brīdi - un bezdievīgā vairs nebūs. Tu raudzīsies uz viņa vietu, bet viņa tur vairs nesaskatīsi. Bet lēnprātīgie iemantos zemi un baudīs mieru papilnam. (Ps.37:10-11)
Problēmās der atcerēties Bībeles pieeju: viss nāk un paiet... Aust atkal jauna diena.

sestdiena, 2016. gada 23. aprīlis

Nāciet šurp pie Manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi, Es jūs gribu atvieglināt. (Mat.11:28)
Ja stress, kas Tevi nomoka, sāk radīt pat miega problēmas, ir kāda recepte. Dievs iesaka mainīt dienaskārtību... un paņemt brīvdienas.

piektdiena, 2016. gada 22. aprīlis

Ko nu sacīsim par visu to? Ja Dievs par mums, kas būs pret mums? Viņš jau Savu paša Dēlu nav saudzējis, bet To par mums visiem nodevis nāvē. Kā tad Viņš līdz ar To mums nedāvinās visas lietas? (Rom.8:31-32)
Reizēm problēmas sāk izskatīties nesamērīgi lielas. Neļauj lai problēmas aizēno Meistaru... labāk lai Meistars aizēno problēmas!

ceturtdiena, 2016. gada 21. aprīlis

Un piesauc Mani bēdu laikā, tad Es izglābšu tevi, un tev būs Mani godāt! (Ps.50:15)
Esi iedzīts stūrī un neredzi izeju? Patiesībā te ir gan vēl kāds ceļš...

trešdiena, 2016. gada 20. aprīlis

Un uzmodies Viņš apsauca vēju un sacīja uz jūru: "Klusu, mierā!" Un vējš nostājās, un iestājās pilnīgs klusums. (Mark.4:39)
Ja situācija šķiet bezcerīga, neprasi lai Dievs Tevi izglābj... labāk lūdz lai Viņš Tev pievienojas. Tas izmainīs visu - arī Tevi.

otrdiena, 2016. gada 19. aprīlis

Tas Kungs ir patvērums tam, kas apspiests, tversme bēdu laikā. Uz Tevi paļaujas, kas pazīst Tavu Vārdu, jo Tu, Kungs, nepamet tos, kas Tevi meklē. (Ps.9:10-11)
Tu esi jau gatavs padoties? Jūties ieslīdzis depresijā un viegli ievainojams? Palīdzība ir tepat pie rokas!

pirmdiena, 2016. gada 18. aprīlis

Jebšu man arī pamirtu miesa un sirds, taču Tu, Dievs, esi mans patvērums un mana daļa mūžīgi! (Ps.73:26)
Katrā zaudējumā var atrast cerību par panākumiem, jo Dievs specializējas 'zaudējumu' novēršanā. Viņš rīkojas pēc izsaukuma.

svētdiena, 2016. gada 17. aprīlis

Jo jūs neesat saņēmuši verdzības garu, lai atkal kristu bailēs, bet jūs esat saņēmuši dievbērnības Garu, kas mums liek saukt: Aba, Tēvs! (Rom.8:15)
Kad Tu nāc pie Dieva, Tu vari vienkārši pieklauvēt un doties iekšā. Tev nav jāpiesakās pie sekretāres, vai jāiet caur drošības pārbaudi. Tu nedzirdēsi signālu "aizņemts", ja zvanīsi Viņam. Tu vari uzreiz nokļūt Viņa klātbūtnē.

sestdiena, 2016. gada 16. aprīlis

Cilvēka sirds izdomā sev savu ceļu, bet vienīgi Tas Kungs pašķir viņa gājumu. (Sal.pam.16:9)
Sabiedrība var paziņot, ka Tu esi lieks un vairs neesi būtiski izmantojams ekonomikā. Bet sabiedrības attieksme pret Tevi, neatspoguļo Dieva attieksmi. Viņam ir nākotnes plāni arī priekš Tevis.

piektdiena, 2016. gada 15. aprīlis

Visu ko darāt, darait no sirds, it kā savam Kungam un ne cilvēkiem... (Kol.3:23)
Vienmēr atceries, ka neatkarīgi no tā, ko Tu dari, Tu esi Dieva nozīmēts, Viņa pārstāvis šajā pasaulē.

ceturtdiena, 2016. gada 14. aprīlis

Vai jums, kad visi ļaudis jums teic glaimus! To pašu viņu tēvi darījuši viltus praviešiem. Bet jums, Saviem klausītājiem, Es saku: mīliet savus ienaidniekus, darait labu tiem, kas jūs ienīst, svētījiet tos, kas jūs nolād, lūdziet par tiem, kas jūs kaitina. (Lūk.6:26-28)
Cilvēciskas problēmas Tevi neiznīcinās. Patiesībā, ja Tu rīkosies pareizi, vari būt pat ieguvējs.

trešdiena, 2016. gada 13. aprīlis

Apslēp Savu vaigu manu grēku priekšā un izdzēs visus manus noziegumus! Radi manī, ak, Dievs, šķīstu sirdi un atjauno manī pastāvīgu garu! (Ps.51:11-12)
Ja nu ir gadījies, ka grēks ir ticis līdz Tavai sirdij... Pajautā Dievam par sirds pārstādīšanas iespējām!

otrdiena, 2016. gada 12. aprīlis

Paļaujies uz To Kungu no visas sirds un nepaļaujies uz sava prāta gudrību, bet domā uz To Kungu visos savos ceļos, tad Viņš darīs līdzenas tavas tekas. (Sal.pam.3:5-6)
Kad nonāc dzīves krustcelēs, tad vari pārbaudīt ceļazīmes, kompasu un karti... tomēr visefektīvāk ir parunāt ar Gidu.

pirmdiena, 2016. gada 11. aprīlis

Cilvēka sirds izdomā sev savu ceļu, bet vienīgi Tas Kungs pašķir viņa gājumu. (Sal.pam.16:9)
Sabiedrības attieksme pret Tevi, neatspoguļo Dieva attieksmi. Viņam vienmēr ir nākotnes plāni priekš Tevis.

svētdiena, 2016. gada 10. aprīlis

Un Tas Kungs, Viņš iet tev pa priekšu un Viņš būs ar tevi, Viņš tevi neatstās, nedz tevi pametīs, nebīsties un nebaiļojies. (5.Moz.31:8)
Esi vientuļš, nobijies un bezpalīdzīgs? Esi apmaldījies? Ir draudzīgs Ceļabiedrs, kurš var pavadīt Tevi uz mājām.

sestdiena, 2016. gada 9. aprīlis

Tas Kungs ir tuvu visiem, kas Viņu piesauc, visiem, kas Viņu piesauc patiesībā. (Ps.145:18)
Šķiet Dievs ir tik tālu prom? Ja kāds ir pārvietojies, tad tas nebija Viņš!

piektdiena, 2016. gada 8. aprīlis

Tiešām, es atzīstu savus pārkāpumus, un mani grēki ir vienmēr manu acu priekšā! Vienīgi Tevis priekšā es esmu grēkojis un darījis to, kas ļauns Tavās acīs, lai Tu paliec taisns Savos spriedumos un nevainojams Savā tiesneša darbā. (Ps.51:5-6)
Tu vēlies pārvarēt vājības un grēku? Patiesībā uzmanība ir jāpievērš attiecībām ar Dievu. Tikai to darot atceries, ka pat niecīgākais grēks Viņu apbēdina…

ceturtdiena, 2016. gada 7. aprīlis

Apžēlojies par mani, ak, Dievs, Savā žēlastībā, izdzēs manus pārkāpumus Savā lielajā apžēlošanā! Mazgā mani pavisam tīru no manas noziedzības un šķīstī mani no maniem grēkiem! (Ps.51:3-4)
Pat ja Tu būtu tūkstoš soļus prom no Dieva, ir tikai jāapgriežas un… Viņš ir Tev blakus! Izrādās Dievs seko, lai kur arī Tu dotos.

trešdiena, 2016. gada 6. aprīlis

Cik tālu ir rīti no vakariem, tik tālu Viņš atliek mūsu pārkāpumus nost no mums... (Ps.103:12)
Personas patiesais lieluma spēks ir izmērāms ar viņa/viņas grēku nožēlu.

otrdiena, 2016. gada 5. aprīlis

Kas noliedz savu ļauno darbu, tam tas neizdodas, bet, kas tajā atzīstas un turpmāk tā vairs nedara, tas izpelnīsies žēlastību. (Sal.pam.28:13)
Lai attīrītu savu dvēseli, ir jādara tikai viena lieta - novērs savu nedalīto uzmanību no radītā un pilnībā pakļaujies Radītājam.

pirmdiena, 2016. gada 4. aprīlis

Bet, viņam vēl tālu esot, viņa tēvs to ieraudzīja un tam kļuva viņa žēl, un viņš skrēja tam pretī, krita tam ap kaklu un to skūpstīja... [un] tēvs pavēlēja saviem kalpiem: atnesiet ātri vislabākās drēbes un apģērbiet to, mauciet viņam pirkstā gredzenu un kurpes kājās... jo šis mans dēls bija miris un nu atkal ir dzīvs, viņš bija pazudis un ir atkal atrasts... (Lūk.15:20,22,24)
Visskaidrākais Dieva apraksts Bībelē – tēvs, ar izplestām rokām, skrien, lai apskautu noklīdušo, kurš atgriežas...

svētdiena, 2016. gada 3. aprīlis

Dievs ir gaisma un Viņā nav it nekādas tumsības. Ja mēs sakām, ka mums ir sadraudzība ar Viņu un dzīvojam tumsībā, tad melojam un nedarām patiesību (1.Jāņa 1:5-6)
Ja mēs sakām, ka esam daļa no ļaužu grupas, kuri tic svētam Dievam, tad mums pašiem ir jālīdzinās Viņam.

sestdiena, 2016. gada 2. aprīlis

ES ESMU vīnakoks, jūs tie zari. Kas Manī paliek un Es viņā, tas nes daudz augļu, jo bez Manis jūs nenieka nespējat darīt. (Jāņa 15:5)
Kristus ir mūsu pestīšanas sakne... Labie darbi ir pestīšanas augļi.

piektdiena, 2016. gada 1. aprīlis

To, kas grēka nepazina, Viņš mūsu labā ir darījis par grēku, lai mēs Viņā kļūtu Dieva taisnība. (2.Kor.5:21)
Mēs varam pieņemt to, ko Kristus darīja, nesaprotot kā tas darbojas. Tomēr mēs nekad nesapratīsim kā tas darbojas, kamēr nepieņemsim to.