piektdiena, 2016. gada 24. jūnijs

Šī ir tā diena, ko Tas Kungs devis: priecāsimies un līksmosimies šinī dienā! (Ps.118:24) 
Dievs ir visvairāk pagodināts tad, kad mēs pilnīgi uzticamies Viņam.