pirmdiena, 2016. gada 22. februāris

Jūsu sirdis lai neizbīstas! Ticiet Dievam un ticiet Man! Mana Tēva namā ir daudz mājokļu ... Un, kad Es būšu nogājis un jums vietu sataisījis, tad Es nākšu atkal un ņemšu jūs pie Sevis, lai tur, kur Es esmu, būtu arī jūs. (Jāņa 14:1-3)
Savu pagātni uztici Dieva piedošanai;
savu tagadni uztici Dieva mīlestībai;
savu nākotni uztici Dieva aizgādībai.