svētdiena, 2016. gada 19. jūnijs

Visu savu zūdīšanos metiet uz Viņu, jo Viņš gādā par jums. (1.Pēt.5:7) 
Katram nākas piedzīvot nemiera pilnus brīžus... pat vājuma brīžus. Atceries! Dievs ir gatavs Tevi iznest tam visam cauri.