piektdiena, 2016. gada 3. jūnijs

Viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ un mūsu grēku dēļ satriekts. Mūsu sods bija uzlikts viņam mums par atpestīšanu, ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti. (Jes.53:5) 
Ir maz cilvēku, kuri patiesi aizdomājas kādas ciešanas grēks izraisīja Dievam. Mūsu pasaule ir kā milzīga skatuve tādam postam, ko mūsu prāts nespēj līdz galam aptvert. Šāda nasta mums būtu pārāk nepanesama. Bet Dievs to visu redz un jūt...