ceturtdiena, 2016. gada 30. jūnijs

Savs laiks piedzimt, savs laiks mirt, savs laiks dēstīt, un savs laiks dēstīto atkal izraut; [...] savs laiks ko noplēst, un savs laiks ko uzcelt. Savs laiks raudāt, un savs laiks smieties; [...] Savs laiks akmeņus mest, un savs laiks tos salasīt; savs laiks apkampties, un savs laiks, kad šķirties. (Sal.mac.3:2-5) 
Pateicos, ka bijāt kopā ar mani. Ir pienācis laiks doties tālāk :)

trešdiena, 2016. gada 29. jūnijs

Redzi, Es tavā priekšā esmu devis atvērtas durvis, ko neviens nevar aizslēgt... (Atkl.3:8) 
Dievs rūpējas, lai katram kristietim būtu atvērtas iespēju durvis. Ja kādas durvis veras ciet, tas ir tikai tāpēc, ka kādas citas atveras.

otrdiena, 2016. gada 28. jūnijs

Tāpēc mēs arvien turam drošu prātu un zinām [...] mēs dzīvojam ticībā, ne skatīšanā (2.Kor.5:6-7) 
Atceries kas tu esi. Tu esat Visvarenā Dieva bērns. Dzīvo ar šo patiesību.

pirmdiena, 2016. gada 27. jūnijs

Bet visas žēlastības Dievs, kas jūs Kristū ir aicinājis Savā mūžīgajā godībā, Tas jūs pēc īsām ciešanām pats sagatavos, stiprinās, spēcinās, darīs pastāvīgus. (1.Pēt.5:10) 
Tavs potenciāls ir Dieva visu iespēju summa tavā dzīvē.

svētdiena, 2016. gada 26. jūnijs

Arī jums tagad ir skumjas. Bet Es jūs atkal redzēšu; tad jūsu sirds priecāsies, un neviens šo prieku jums neatņems. (Jāņa 16:22) 
Dievs nekad nav teicis, ka ceļojums būs viegls, taču Viņš teica, ka mērķis ir tā vērts.

sestdiena, 2016. gada 25. jūnijs

Es gaidu uz To Kungu, mana dvēsele gaida, es paļaujos uz Viņa vārdu. (Ps.130:5) 
Ja Dievs ir tavs partneris, plāno savus plānus patiesi LIELUS!

piektdiena, 2016. gada 24. jūnijs

Šī ir tā diena, ko Tas Kungs devis: priecāsimies un līksmosimies šinī dienā! (Ps.118:24) 
Dievs ir visvairāk pagodināts tad, kad mēs pilnīgi uzticamies Viņam.

ceturtdiena, 2016. gada 23. jūnijs

Tiešām, Dievs ir mana pestīšana, es esmu paļāvības pilns un nebīstos, jo Dievs Tas Kungs ir mans stiprums un mana slavas dziesma; Viņš bija priekš manis pestīšana! (Jes.12:2) 
Cīnies pret bailēm ar paļāvību un, tā kā Dievs dod spēku pēc pieprasījuma, prieks ir tepat aiz stūra.

trešdiena, 2016. gada 22. jūnijs

Izbaiļu brīžos es paļaujos uz Tevi! Uz Dievu, kura vārdu es slavēju, uz Dievu es paļaujos un nebīstos nenieka, jo ko gan cilvēki man var darīt? (Ps.56:4) 
Kad visi tavi draugi tevi ir pievīluši, kad nevienam nevar uzticēties – ir Viens, kurš nekad nenodos tavu draudzību.