ceturtdiena, 2016. gada 25. februāris

Tas, kas sēdēja goda krēslā, teica: "Redzi, visu Es daru jaunu." ... Un Viņš man sacīja: "Ir noticis. Es esmu Alfa un Omega, Sākums un Gals. Es došu izslāpušajam bez maksas no dzīvības ūdens avota. Kas uzvar, tas to iemantos, un Es būšu viņa Dievs, un viņš būs Mans dēls. (Atkl.21:5-7)
Dārzi, kur nezāles vairs neaugs. Ielas, pa kurām staigāt, ir droši. Sabiedrība, kur visi dzīvo harmonijā. Tas ir tas, ko Dievs ir ieplānojis.