ceturtdiena, 2016. gada 23. jūnijs

Tiešām, Dievs ir mana pestīšana, es esmu paļāvības pilns un nebīstos, jo Dievs Tas Kungs ir mans stiprums un mana slavas dziesma; Viņš bija priekš manis pestīšana! (Jes.12:2) 
Cīnies pret bailēm ar paļāvību un, tā kā Dievs dod spēku pēc pieprasījuma, prieks ir tepat aiz stūra.