trešdiena, 2016. gada 1. jūnijs

Un mēs zinām, ka tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu, tāpēc ka tie pēc Viņa mūžīgā nodoma ir aicināti. (Rom.8:28) 
Mums ir tāds Tēvs, kurš ir Valdnieks pār visu. Un tāpēc, pat ļaunums, pirms var nokļūt līdz mums, iet caur Viņa 'mīlestības un gudrības sietu' un tad patiesībā darbojas mums par labu...